Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Sbírky Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta

Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Sbírky Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta

Rok: 2012
ISBN: 978-80-7036-350-8
Autor / Autoři: Michal Dragoun, Jindřich Marek
Vydavatel: Národní muzeum ve spolupráci s nakladatelstvím Scriptorium
Forma: kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 440
Citace: DRAGOUN, Michal a MAREK, Jindřich. Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Sbírky Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta. Vydání první. Praha: Národní muzeum ve spolupráci s nakladatelstvím Scriptorium, 2012. 440 stran. ISBN 978-80-7036-350-8.

Veřejnosti se poprvé představuje katalog dvou sbírek rukopisných zlomků v Knihovně Národního muzea, které nebyly dosud zpracovány.

Kniha volně navazuje na loni vydaný „Soupis středověkých rukopisů KNM. Doplňky ke katalogům F.  M. Bartoše, J. Vašici a J. Vajse“ od Michala Dragouna. V rukopisné sbírce shromážděné dvěma někdejšími řediteli Knihovny Národního muzea jsou pergamenové i papírové zlomky ze středověku i raného novověku. Za pozornost stojí např. zlomek středověkého textu báje o Parsifalovi. Publikace obsahuje úvodní studie o Paterovi a Zíbrtovi, anglická shrnutí a podrobné rejstříky.Sdílení na sociálních sítích