Rokycanská hudební sbírka. Katalog franko-nizozemských duchovních skladeb dochovaných v nejstarší vrstvě repertoáru.

Rokycanská hudební sbírka. Katalog franko-nizozemských duchovních skladeb dochovaných v nejstarší vrstvě repertoáru.

Rok: 2016
ISBN: 978-80-7036-513-7
Autor / Autoři: Kateřina Maýrová, Stephanie P. Schlagel, Hana Hrachová
Vydavatel: Národní muzeum
Místo vydání: Praha
Počet stran: 461
Citace: MAÝROVÁ, Kateřina, SCHLAGEL, Stephanie P. a HRACHOVÁ, Hana. Rokycanská hudební sbírka. Katalog franko-nizozemských duchovních skladeb dochovaných v nejstarší vrstvě repertoáru. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2016. 461 stran. ISBN 978-80-7036-513-7.

Rokycanskou hudební sbírku tvoří cenný soubor hudebnin, obsahující kompozice českých i cizích autorů, které zřetelně avizují nástup koncertantních prvků v církevní hudbě.

Z této sbírky nový elektronický katalog vybírá autory franko-nizozemské: jedná se celkem o 210 převážně motetových a mešních kompozic od dosud identifikovaných 43 autorů. Součástí katalogu je přehled o možných tištěných předlohách, dostupných rukopisných konkordancích a kritických edicích.

Vlastnímu katalogu předchází úvodní studie, nástin dějin bývalého rokycanského literátského bratrstva a samostatná studie k franko-nizozemskému hudebnímu repertoáru. K odborné hudebně-historické části je připojen popis hudebních rukopisů a tisků a popis písařských rukou podle jednotlivých signatur. Práci doplňují bibliografie a rejstříky.

Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci institucionálního financování dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Národní muzeum (DKRVO 2013/44, DKRVO 2014/44, DKRVO 2015/46, DKRVO 2016/43, 00023272).

Katalog si můžete zdarma stáhnout níže.

Katalog Rokycanská hudební sbírka (PDF)Sdílení na sociálních sítích