Recyklované divadlo / Recycled Theatre

Recyklované divadlo / Recycled Theatre

2015

ISBN: 978-80-7036-454-3
Autor / Autoři: Vojtěch Poláček, Vít Pokorný
Vydavatel: Grada Publishing, Národní muzeum
Forma: Kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 368

Kniha představuje několik vzájemně provázaných trendů v současné divadelní architektuře. Jejím ústředním tématem je recyklace. Velkou část prezentovaných projektů spojuje využití recyklovaných materiálů. Ekologické myšlení však současní architekti projevují také snahou o revitalizaci zanedbaných prostorů či adaptaci nejrůznějších nevyužívaných staveb. Kniha se dotýká také problematiky pohyblivé divadelní architektury a staveb vznikajících v těsné spolupráci s komunitou uživatelů. Zkoumá také aplikaci tzv. sociálně zodpovědného marketingu v oblasti kulturních projektů. Obsáhlou úvodní studii doplňuje anketa se čtyřmi významnými evropskými architekty. Součástí publikace je i 60 profilů realizovaných divadel, doplněných bohatou obrazovou dokumentací.Sdílení na sociálních sítích