Prostor, film a muzeum aneb Formy, funkce a podoby od Muzea Království českého po Národní muzeum

Prostor, film a muzeum aneb Formy, funkce a podoby od Muzea Království českého po Národní muzeum

Rok: 2019
ISBN: 978-80-7036-614-1
Autor / Autoři: Pavlína Vogelová
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: monografie
Místo vydání: Praha
Počet stran: 272
Citace: VOGELOVÁ, Pavlína. Prostor, film a muzeum aneb Formy, funkce a podoby od Muzea Království českého po Národní muzeum. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2019. 272 stran. ISBN 978-80-7036-614-1.

Publikace se věnuje Historické budově Národního muzea v prostorové interakci se světem filmu. Z výčtu filmových počinů, které se pojí s Historickou budovou Národního muzea, je zřejmé, že prostory Historické budovy filmový svět přitahují. Tento fakt se stává výzvou k uchopení mnohačetných forem uměleckého, vědeckého, historického, politického, společenského i sociálního vnímání prostoru muzea ve vztahu k prostoru filmu. Médium muzea, stejně tak médium filmu mají svá vlastní specifika, ale zároveň i četné, vzájemně prostupující a doplňující se výrazové prostředky, jak přibližovat, modelovat, transformovat a akcentovat vnímání reality obzoru lidské paměti, lidské zkušenosti, lidské percepce. Zajímá nás rovina, kdy se Národní muzeum jako strážce paměti české historie, kultury, vědy a umění ocitá v záběru filmových kamer jako objekt, subjekt i svědek. 

ks


Sdílení na sociálních sítích