Playing All Day Long

Playing All Day Long

Rok: 2013
ISBN: 978-80-7036-389-8
Autor / Autoři: Helena Gaudeková, Alice Kraemerová
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 159
Citace: GAUDEKOVÁ, Helena a KRAEMEROVÁ, Alice. Playing All Day Long. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2013. 159 stran. ISBN 978-80-7036-389-8.

Hrajeme si celý den – Publikace nabízí přehled sbírky tradičních japonských hraček z Náprstkova muzea.
První část knihy je věnována představení fenoménu japonských tradičních hraček evropskému čtenářskému publiku. Tradiční hračky jsou zde představeny jako integrální součást celku japonské kultury, včetně jejich odrazu v umění, řemeslu a celkovém národním a náboženském smýšlení. Zvláštní pozornost je věnována filosofické reflexi mezinárodní role hraček v díle H. Bergsona. Následně kniha pokračuje katalogem jednotlivých druhů japonských hraček ze sbírek Náprstkova muzea a představením širšího pozadí výroby tradičních hraček v Japonsku v 19. a raném 20. století. Sdílení na sociálních sítích