Playing All Day Long

Playing All Day Long

2013

ISBN: 978-80-7036-389-8
Autor / Autoři: Array
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 159

Hrajeme si celý den – Publikace nabízí přehled sbírky tradičních japonských hraček z Náprstkova muzea.
První část knihy je věnována představení fenoménu japonských tradičních hraček evropskému čtenářskému publiku. Tradiční hračky jsou zde představeny jako integrální součást celku japonské kultury, včetně jejich odrazu v umění, řemeslu a celkovém národním a náboženském smýšlení. Zvláštní pozornost je věnována filosofické reflexi mezinárodní role hraček v díle H. Bergsona. Následně kniha pokračuje katalogem jednotlivých druhů japonských hraček ze sbírek Náprstkova muzea a představením širšího pozadí výroby tradičních hraček v Japonsku v 19. a raném 20. století. Hrajeme si celý den – Publikace nabízí přehled sbírky tradičních japonských hraček z Náprstkova muzea. První část knihy je věnována představení fenoménu japonských tradičních hraček evropskému čtenářskému publiku. Tradiční hračky jsou zde představeny jako integrální součást celku japonské kultury, včetně jejich odrazu v umění, řemeslu a celkovém národním a náboženském smýšlení. Zvláštní pozornost je věnována filosofické reflexi mezinárodní role hraček v díle H. Bergsona. Následně kniha pokračuje katalogem jednotlivých druhů japonských hraček ze sbírek Náprstkova muzea a představením širšího pozadí výroby tradičních hraček v Japonsku v 19. a raném 20. století.Sdílení na sociálních sítích