Pevnost Terezín proti pruské rozpínavosti

Pevnost Terezín proti pruské rozpínavosti

Rok: 2016
ISBN: 978-80-7036-501-4
Autor / Autoři: Ivan Fuksa
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: Kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 320
Citace: FUKSA, Ivan. Pevnost Terezín proti pruské rozpínavosti. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2016. 320 stran. ISBN 978-80-7036-501-4.

Kniha představuje dnes opomíjenou, ale velice zajímavou část dějin pevnosti Terezín, která byla vybudována na sklonku 18. století proti pruské expanzi. Kniha popisuje všechna výrazná rozšíření pevnosti během 19. století a seznamuje čtenáře s její podobou a vývojem. Hlavní část publikace je věnována vývoji a výstavbě fortů v Terezíně. Čtenáři se seznámí i s velkým množstvím nerealizovaných návrhů na rozšíření pevnosti. Kniha neopomíjí ani zapojení Terezína do válečných konfliktů probíhajících v jejím bezprostředním okolí, a to jak z dob napoleonských válek roku 1809 a 1813, tak prusko-rakouské války roku 1866. Čtenáři poznají i vývoj pevnostního dělostřelectva v 19. století, pevnostní posádku Terezína a budou moci porovnat moderní fortové opevnění s dalším podobným opevněním na území ČR. Na závěr publikace obsahuje katalog všech pevnostních objektů patřících k Terezínu, které byly vybudovány v okolí pevnosti v 19. století. Kniha obsahuje přes 300 příloh, především některé dobové plány jsou publikované vůbec poprvé. Publikace přináší řadu dosud nezveřejněných informací.Sdílení na sociálních sítích