Pevnost Terezín proti pruské rozpínavosti

Pevnost Terezín proti pruské rozpínavosti

2016

ISBN: 978-80-7036-501-4
Autor / Autoři: Fuksa
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: Kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 320

Kniha představuje dnes opomíjenou, ale velice zajímavou část dějin pevnosti Terezín, která byla vybudována na sklonku 18. století proti pruské expanzi. Kniha popisuje všechna výrazná rozšíření pevnosti během 19. století a seznamuje čtenáře s její podobou a vývojem. Hlavní část publikace je věnována vývoji a výstavbě fortů v Terezíně. Čtenáři se seznámí i s velkým množstvím nerealizovaných návrhů na rozšíření pevnosti. Kniha neopomíjí ani zapojení Terezína do válečných konfliktů probíhajících v jejím bezprostředním okolí, a to jak z dob napoleonských válek roku 1809 a 1813, tak prusko-rakouské války roku 1866. Čtenáři poznají i vývoj pevnostního dělostřelectva v 19. století, pevnostní posádku Terezína a budou moci porovnat moderní fortové opevnění s dalším podobným opevněním na území ČR. Na závěr publikace obsahuje katalog všech pevnostních objektů patřících k Terezínu, které byly vybudovány v okolí pevnosti v 19. století. Kniha obsahuje přes 300 příloh, především některé dobové plány jsou publikované vůbec poprvé. Publikace přináší řadu dosud nezveřejněných informací.Sdílení na sociálních sítích