Personalities of African Collecting in the Czech Lands in the Times of the Habsburg Monarchy (16th century–1918) / Osobnosti afrického sběratelství v českých zemích za časů habsburské říše (16 st.-1918)

Personalities of African Collecting in the Czech Lands in the Times of the Habsburg Monarchy (16th century–1918) / Osobnosti afrického sběratelství v českých zemích za časů habsburské říše (16 st.-1918)

Rok: 2008
ISBN: 978-80-7036-253-2
Autor / Autoři: Josef Kandert
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: monografie
Místo vydání: Praha
Počet stran: 128
Citace: KANDERT, Josef. Personalities of African Collecting in the Czech Lands in the Times of the Habsburg Monarchy (16th century–1918) / Osobnosti afrického sběratelství v českých zemích za časů habsburské říše (16 st.-1918). Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2008. 128 stran. ISBN 978-80-7036-253-2.

Hmotné doklady afrických kultur, uložené dnes především v Náprstkově muzeu a v Historickém muzeu, tedy ve dvou muzeích Národního muzea v Praze, jsou němými svědky dějin českého historického zájmu o Afriku a její civilizace. Jsou to dějiny poznávání vzdáleného kontinentu obyvateli země, která sama o sobě nebyla v historických dobách nositelem nějakých výrazných evropských výbojů anebo výzkumů. Poznávání Afriky a Afričanů tak bylo důsledkem či ozvěnou výbojů a výzkumů, které se odehrávaly v jiných částech Evropy. Dá se spíše hovořit o ozvucích vývoje evropského vidění a chápání Afričanů a událostí, které se odehrávaly na africkém kontinentě. Důležitou roli v jejich osudech sehrály tři, dnes již historické, instituce: Česká královská kancelář, Vlastenecké muzeum v Čechách (dnešní Národní muzeum v Praze) a České průmyslové muzeum (dnešní Náprstkovo muzeum).

ks


Sdílení na sociálních sítích