Otokar Feistmantel (1848–1891) and the Indian Collection of the Náprstek Museum, Prague

Otokar Feistmantel (1848–1891) and the Indian Collection of the Náprstek Museum, Prague

2011

ISBN: 978-80-7036-314-0
Autor / Autoři: Pospíšilová
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: monografie
Místo vydání: Praha
Počet stran: 240

Práce pojednává o osobnosti prof. MUDr. Otokara Feistmantela (1848-1891), českého geologa a paleontologa a o jeho sběratelské činnosti v období, kdy působil v Kolkatě v Indickém geologickém ústavu (1875-1883). Sbírka, která obsahuje ukázky indických uměleckých řemesel, výtvarného umění i předmětů každodenní potřeby, nebyla dosud zhodnocena v širším muzeologickém, etnografickém a uměnovědném kontextu. Soubor představuje základ indické sbírky Náprstkova muzea a jeho význam byl oceňován už za Feistmantelova života. Z jeho korespondence s manžely Náprstkovými víme, jak sbírka vznikala a kolik péče a úsilí Feistmantel věnoval vyhledávání předmětů. Najdeme v ní významné ukázky indické keramiky z různých výrobních center, kálíghátské obrázky, žánrové obrázky na slídě, schránky z nejrůznějších materiálů, kovové nádoby, šperky a zbraně, hračky, košíkářské výrobky a několik hudebních nástrojů. Monografie představuje nejen život a dílo významného vědce 19. století, ale také jeho indickou sbírku, která je svým významem srovnatelná se sbírkami světových muzeí. Součástí práce je i stručné zhodnocení O. Feistmantela - paleontologa včetně přehledu bibliografie z pera Pavla Bosáka a Jiřího Kvačka. Publikace vychází v angličtině jako desátý svazek řady Editio Monographica Musei Nationalis Pragae.Sdílení na sociálních sítích