Otokar Feistmantel (1848–1891) a indická sbírka Náprstkova muzea v Praze / and the Indian Collection of the Náprstek Museum, Prague

Otokar Feistmantel (1848–1891) a indická sbírka Náprstkova muzea v Praze / and the Indian Collection of the Náprstek Museum, Prague

Rok: 2011
ISBN: 978-80-7036-319-5
Autor / Autoři: Dagmar Pospíšilová, Zdenka Klimtová
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: CD-ROM
Místo vydání: Praha
Citace: POSPÍŠILOVÁ, Dagmar a KLIMTOVÁ, Zdenka. Otokar Feistmantel (1848–1891) a indická sbírka Náprstkova muzea v Praze / and the Indian Collection of the Náprstek Museum, Prague. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2011. ISBN 978-80-7036-319-5.

CD-ROM představuje sbírku prof. MUDr. Otokara Feistmantela (1848–1891), českého geologa a paleontologa, který působil v Kolkatě v Indickém geologickém ústavu (1875–1883). Soubor tvoří základ indické sbírky Náprstkova muzea a jeho význam byl oceňován už za Feistmantelova života. Z jeho korespondence s manžely Náprstkovými víme, jak sbírka vznikala a kolik péče a úsilí věnoval vyhledávání předmětů. CD-ROM vyšel spolu se stejnojmennou monografií, která se kromě sbírky zabývá také životem a dílem tohoto významného vědce 19. století.Sdílení na sociálních sítích