Otokar Feistmantel (1848-1891) a indická sbírka Náprstkova muzea v Praze / and the Indian Collection of the Náprstek Museum, Prague

CD-ROM představuje sbírku prof. MUDr. Otokara Feistmantela (1848–1891), českého geologa a paleontologa, který působil v Kolkatě v Indickém geologickém ústavu (1875–1883). Soubor tvoří základ indické sbírky Náprstkova muzea a jeho význam byl oceňován už za Feistmantelova života. Z jeho korespondence s manžely Náprstkovými víme, jak sbírka vznikala a kolik péče a úsilí věnoval vyhledávání předmětů. CD-ROM vyšel spolu se stejnojmennou monografií, která se kromě sbírky zabývá také životem a dílem tohoto významného vědce 19. století. Knihu lze zakoupit v muzejním obchodě v Nové budově Národního muzea, Vinohradská 1, 115 79 Praha 1, nebo objednat e-mailem na publikace@nm.cz
Otokar Feistmantel (1848-1891) a indická sbírka Náprstkova muzea v Praze / and the Indian Collection of the Náprstek Museum, Prague

2011

ISBN: 978-80-7036-319-5
Vedoucí redaktor: Pospíšilová
Vydavatel: Národní muzeum


Sdílejte nás na sociálních sítích