Objevování země na Nilu

Publikace dokumentuje vzestup zájmu o starověký Egypt v českých zemích, okolnosti založení Českého (dříve Československého) egyptologického ústavu a jeho aktivity v Egyptě. Druhá část knihy představuje katalog výstavy, kterou Národní muzeum zorganizovalo při příležitosti 50.výročí založení tohoto ústavu.
Objevování země na Nilu

2008

ISBN: 978-80-7036-245-7
Vedoucí redaktor: Onderka
Vydavatel: Národní muzeum


Sdílejte nás na sociálních sítích