Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740

Publikace Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740 je přehledová studie o nejstarších novinách v zemích Koruny české, konkrétně v Praze. Zabývá se tvorbou novin za raného novověku, získáváním a recepcí zpráv, jejich formou a obsahem. Látku představuje ve výběru, který je vymezen torzovitým dochováním novin a výstižností jejich výpovědi.
Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740

2015

ISBN: ISBN 978-80-7036-431-4
Vedoucí redaktor: Stejskalová
Vydavatel: Národní muzeum / Karolinum


Sdílejte nás na sociálních sítích