Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740

Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740

Rok: 2015
ISBN: 978-80-7036-431-4
Autor / Autoři: Eva Stejskalová
Vydavatel: Národní muzeum, Karolinum
Forma: Kniha
Místo vydání: 2015
Počet stran: 362
Citace: STEJSKALOVÁ, Eva. Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740. Vydání první. 2015: Národní muzeum, Karolinum, 2015. 362 stran. ISBN 978-80-7036-431-4 .

Publikace Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740 je přehledová studie o nejstarších novinách v zemích Koruny české, konkrétně v Praze. Zabývá se tvorbou novin za raného novověku, získáváním a recepcí zpráv, jejich formou a obsahem. Látku představuje ve výběru, který je vymezen torzovitým dochováním novin a výstižností jejich výpovědi.

ks


Sdílení na sociálních sítích