Nová vlna koncertního melodramu / New Wave of Concert Melodrama

Nová vlna koncertního melodramu / New Wave of Concert Melodrama

Rok: 2017
ISBN: 978-80-7036-534-2
Autor / Autoři: Věra Šustíková
Vydavatel: Národní muzeum a Společnost Zdeňka FIbicha
Forma: Kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 432
Citace: ŠUSTÍKOVÁ, Věra. Nová vlna koncertního melodramu / New Wave of Concert Melodrama. Vydání první. Praha: Národní muzeum a Společnost Zdeňka FIbicha, 2017. 432 stran. ISBN 978-80-7036-534-2.

Publikace Věry Šustíkové Nová vlna koncertního melodramu zachycuje dvacetiletou historii unikátního českého projektu „Oživení koncertního melodramu“ s přesahem do mezinárodního kontextu, a to přímo z pohledu jeho iniciátorky a hlavní organizátorky. V úvodních kapitolách podává svědectví o genezi projektu a skrytých souvislostech mezi vědeckým výzkumem v rámci Národního muzea, pedagogickými aktivitami a uměleckými výstupy, realizovanými Společnosti Zdeňka Fibicha. Vzhledem k tomu, že i ve světovém kontextu se jedná o mimořádný fenomén a že literatura o koncertním melodramu je nejen u nás velmi sporadická, publikace myslí i na zahraniční badatele a vychází rovnou i v anglickém překladu. Dokumentační část zpřístupňuje kompletní soubor programů Mezinárodního festivalu koncertního melodramu Praha z let 1998–2017, doplněný soupisem nové tvorby a bohatou obrazovou dokumentací.Sdílení na sociálních sítích