Nias – ostrov předků a mýtů / The Island of Ancestors and Myths

Nias – ostrov předků a mýtů / The Island of Ancestors and Myths

Rok: 2008
ISBN: 978-80-7036-252-5
Autor / Autoři: Anna Jezberová
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: CD-ROM
Místo vydání: Praha
Citace: JEZBEROVÁ, Anna. Nias – ostrov předků a mýtů / The Island of Ancestors and Myths. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2008. ISBN 978-80-7036-252-5.

V rámci plnění vědecko-výzkumného záměru Národního muzea „Osobnosti české vědy a kultury“ (MK 00002327202) byla zpracována sbírka pocházející z ostrova Nias. Jedná se o mimořádnou sbírku, kterou vytvořil Pavel Durdík, český lékař působící ve službách holandské armády. Důkladně se s životem tamních lidí seznámil, takže sbírka představuje každodenní i rituální život Niasanů té doby reprezentativním způsobem. CD prezentuje úplný tématicky členěný katalog sbírky. Tyto tématické okruhy představují celou škálu činností ostrovanů v letech 1881–2, kdy tam Pavel Durdík pracoval. Jedná se o první zpracování sbírky v její úplnosti.

ks


Sdílení na sociálních sítích