Nias - ostrov předků a mýtů

V rámci plnění vědecko-výzkumného záměru Národního muzea „Osobnosti české vědy a kultury“ (MK 00002327202) byla zpracována sbírka pocházející z ostrova Nias. Jedná se o mimořádnou sbírku, kterou vytvořil Pavel Durdík, český lékař působící ve službách holandské armády. Důkladně se s životem tamních lidí seznámil, takže sbírka představuje každodenní i rituální život Niasanů té doby reprezentativním způsobem. CD prezentuje úplný tématicky členěný katalog sbírky. Tyto tématické okruhy představují celou škálu činností ostrovanů v letech 1881-2, kdy tam Pavel Durdík pracoval. Jedná se o první zpracování sbírky v její úplnosti.
Nias - ostrov předků a mýtů

2008

ISBN: 978-80-7036-252-5
Vedoucí redaktor: Jezberová
Vydavatel: Národní muzeum


Sdílejte nás na sociálních sítích