Nepoddajné předměty. Ženská hnutí a feministický aktivismus ve sbírkách Národního muzea

Nepoddajné předměty. Ženská hnutí a feministický aktivismus ve sbírkách Národního muzea

Rok: 2023
ISBN: 978-80-7036-825-1 (pdf)
Autor / Autoři: Jitka Gelnarová
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: E-kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 235
Citace: GELNAROVÁ, Jitka. Nepoddajné předměty. Ženská hnutí a feministický aktivismus ve sbírkách Národního muzea. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2023. 235 stran. ISBN 978-80-7036-825-1 (pdf).

Kniha o neviditelnosti a zároveň o hledání, vytahová­ní na světlo a především o novém „čtení“. Nasvěcuje limity sbírky Národního muzea i její skryté možnosti. Publikace vytváří a před­stavuje „imaginární sbírku“ předmětů spojených s ženskými hnutími a feministickým aktivismem, nachá­zejících se v Národním muzeu, a zároveň nabízí konkrétní možnosti „čtení“ těchto předmětů, jejich interpretace ve vztahu k tématu.

Kolekce předmětů, kterou publikace představuje, není sbírkou v klasickém slova smyslu, takovou, jež by byla systematicky budována v rámci jedné konkrétní sbírkové instituce. Je to „imaginár­ní sbírka“, i když vytvořená z reálných předmětů. Předměty, které jsou součástí různých podsbírek a fondů Národního muzea, jsou zde zasazovány do nového kontextu a propojeny touto publikací. Tato „sbírka-kniha“ byla vytvořena prostřed­nictvím dvou procesů – pomocí hledání a nového čtení předmětů, které se v Národním muzeu nacházejí, rozprostřené v různých součástech instituce, a pomocí vlastní akviziční činnosti – sbírání předmětů s tématy ženských hnutí a feministického aktivismu spojených a je­jich zařazování do sbírky muzea.

E-knihu lze zakoupit v internetovém obchodě Palmknihy.Sdílení na sociálních sítích