Muzeum Bedřicha Smetany / The Bedřich Smetana Museum (1926-2006)

Publikace byla vydána k 80. výročí založení Muzea Bedřicha Smetany. Vedle základních informací o historii a činnostech muzea obsahuje charakteristiky jeho jednotlivých sbírkových fondů (jejich rozsah a charakter, významné a zajímavé celky či jednotliviny) , soupis výstav a všech stálých expozic realizovaných za celou dobu jeho existence a kompletní soupis knižních publikací a notových edic, které vydalo a nebo se na jejich realizaci podílelo. Publikace je v česko-anglické verzi a je vybavena bohatou obrazovou přílohou.
Muzeum Bedřicha Smetany / The Bedřich Smetana Museum (1926-2006)

2006

ISBN: 80-7036-195-6
Vedoucí redaktor: Mojžíšová
Vydavatel: Muzeum Bedřicha Smetany NM


Sdílejte nás na sociálních sítích