Musaion: Průvodce národopisnou expozicí Národního muzea

Musaion: Průvodce národopisnou expozicí Národního muzea

Rok: 2007
ISBN: 978-80-7036-225-9
Autor / Autoři: Jiřina Langhammerová
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: katalog
Místo vydání: Praha
Počet stran: 99
Citace: LANGHAMMEROVÁ, Jiřina. Musaion: Průvodce národopisnou expozicí Národního muzea. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2007. 99 stran. ISBN 978-80-7036-225-9.

Atraktivně pojatý obrazový průvodce seznamuje s novou stálou etnografickou expozicí Národního muzea, představující tradiční lidovou kulturu Čech, Moravy a Slezska, od roku 2005 nově přístupnou v Letohrádku Kinských, sídle Národopisného oddělení Historického muzea Národního muzea.

Publikace, doplněná více než 60 velkoformátovými barevnými fotografiemi jednotlivých unikátních exponátů, expozičních celků a historických i současných zpodobnění lidové tradice, důkladně prezentuje celek etnografické expozice tradiční lidové kultury českých zemí. Jednotlivé kapitoly postupně seznamují s každodenností domácí tradiční kultury (přírodními zdroji, rolnickou prací, řemeslnou činností, slavnostními prvky a tradičním bydlením), lidovým uměním, výroční obřadností v průběhu archaického zemědělského roku (v chronologickém cyklu od zvyků předjaří a jara, zvyky léta, a zvyky adventního období a Vánoc) a rodinnou obřadností (narození, svatba smrt).

Nedílnou součástí publikace je i důkladné seznámení s historií a sbírkami Národopisného oddělení Národního muzea a jeho výstavními, prezentačními a sbírkotvornými aktivitami. Katalog je doplněn anglickým abstraktem.

ks


Sdílení na sociálních sítích