Moravské a slezské kroje

Moravské a slezské kroje

Rok: 2023
ISBN: 978-80-7036-819-0 (pdf)
Autor / Autoři: Alena Křížová
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: E-kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 116
Citace: KŘÍŽOVÁ, Alena. Moravské a slezské kroje. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2023. 116 stran. ISBN 978-80-7036-819-0 (pdf).

Tradiční oděv je jedním z určujících znaků pro stanovení národopisného regionu a jeho hranic. Oděv převážně venkovského obyvatelstva na Moravě a ve Slezsku vykazoval mimořádnou rozrůzněnost. Na velké části území se původní podoba oděvu udržela až do poloviny 19. století. Publikace je věnována jak formování regionálních typů lidového oděvu, tak typologii jednotlivých součástí i jejich výzdobě.

Kniha je současně erudovaným úvodem do studia lidového oděvu. Autorka, která je přední odbornicí na lidovou kulturu, věnuje pozornost hmotným, písemným i obrazovým pramenům. Zabývá se počátky odborného zájmu a čtivou formou zprostředkovává i téma budování muzejních sbírek a souvisejících personálií. Nevyhýbá se ani otázkám folklorismu, svérázu a obnovování krojů. Svým rozsahem drobná publikace doplněná o množství detailně popsaných obrázků významným způsobem obohacuje produkci Národního muzea jak ve smyslu odborném, tak i popularizačním.

E-knihu lze zakoupit v internetovém obchodě Palmknihy.Sdílení na sociálních sítích