Mince a medaile císaře Františka Štěpána Lotrinského. Sbírka Národního muzea v Praze / Coins and Medals of the Emperor Francis Stephen of Lorraine. Collection of the National Museum, Prague

Mince a medaile císaře Františka Štěpána Lotrinského. Sbírka Národního muzea v Praze / Coins and Medals of the Emperor Francis Stephen of Lorraine. Collection of the National Museum, Prague

Rok: 2011
ISBN: 978-80-7036-316-4
Autor / Autoři: Tomáš Kleisner, Jan Boublík
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: monografie
Místo vydání: Praha
Počet stran: 208
Citace: KLEISNER, Tomáš a BOUBLÍK, Jan. Mince a medaile císaře Františka Štěpána Lotrinského. Sbírka Národního muzea v Praze / Coins and Medals of the Emperor Francis Stephen of Lorraine. Collection of the National Museum, Prague . Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2011. 208 stran. ISBN 978-80-7036-316-4.

Kniha pojednává o mincích a medailích Františka Štěpána Lotrinského, jehož osobnost jako císaře svaté říše římské jistě není bez zajímavosti ani pro zahraniční čtenáře. Mezinárodnímu zaměření publikace odpovídá tudíž i dvojjazyčný text – český a anglický. Vlastní námět i vnější úprava práce navazuje na reprezentativní publikaci vídeňského dvora z roku 1782, věnovanou medailím raženým za vlády Marie Terezie. Autoři zpřístupnili numismatický materiál Františka Štěpána Lotrinského uložený v bohaté sbírce Národního muzea v Praze, jejíž výjimečnost dokládá mimo jiné i atraktivní původní dvoupatrová kazeta obsahující medaile lotrinských vévodů, které nechal razit v Nancy otec císaře. Při zpracování tématu byl kladen důraz na srozumitelnost textu nejen pro odborníky, ale i pro širokou veřejnost, čemuž odpovídají záměrné překlady latinských opisů a vysvětlení dnes již skrytých motivů na medailích. Poznatky čerpají z moderní české i mezinárodní literatury, zároveň však nejsou opomenuty ani dobové tisky z 18. století. Zařazením popisovaných mincí a medailí do širších souvislostí a sledováním jejich vlivu na umělecká díla odkrývá publikace nové poznatky nejen k numismatice samotné, ale i k dějinám umění a obecné historii.Sdílení na sociálních sítích