Metodika správy a evidence tkáňové zoologické sbírky a determinace zoologického sbírkového materiálu na základě analýzy DNA

V první části metodiky je popsán sběr materiálu napříč všemi skupinami živočichů, aby jej bylo možné využít v genetických studiích a aby jejich sběr splňoval veškeré právní náležitosti. Následuje část popisující správnou fixaci a skladování tkání, aby z ní mohla být využita DNA. Druhá část metodiky se věnuje jednotlivým laboratorním postupům a vlastní genetické analýze. Pro každý z těchto úkonů (extrakce DNA, PCR, gelová elektroforéza, sekvenování) je navrženo několik pracovních protokolů. Vedle protokolů pro základní laboratorní úkony je pozornost věnována zejména protokolům popisujícím analýzu historických vzorků, resp. amplikonového sekvenování za použití sekvence nové generace. Vůbec poprvé tak vyšla metodika shrnující všechny aspekty molekulárního výzkumu (od sběru po laboratorní vyhodnocení) a nabízející konkrétní pracovní postupy, vč. těch, které se věnují historickým vzorkům.
Metodika správy a evidence tkáňové zoologické sbírky a determinace zoologického sbírkového materiálu na základě analýzy DNA

2019

ISBN: 978-80-7036-625-7
Vedoucí redaktor:
Vydavatel: Národní muzeum


Sdílení na sociálních sítích