Metodika správy a evidence tkáňové zoologické sbírky a determinace zoologického sbírkového materiálu na základě analýzy DNA

Metodika správy a evidence tkáňové zoologické sbírky a determinace zoologického sbírkového materiálu na základě analýzy DNA

Rok: 2019
ISBN: 978-80-7036-625-7
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: monografie
Místo vydání: Praha
Počet stran: 111 stran
Citace: , . Metodika správy a evidence tkáňové zoologické sbírky a determinace zoologického sbírkového materiálu na základě analýzy DNA. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2019. 111 stran stran. ISBN 978-80-7036-625-7.
V první části metodiky je popsán sběr materiálu napříč všemi skupinami živočichů, aby jej bylo možné využít v genetických studiích a aby jejich sběr splňoval veškeré právní náležitosti. Následuje část popisující správnou fixaci a skladování tkání, aby z ní mohla být využita DNA. Druhá část metodiky se věnuje jednotlivým laboratorním postupům a vlastní genetické analýze. Pro každý z těchto úkonů (extrakce DNA, PCR, gelová elektroforéza, sekvenování) je navrženo několik pracovních protokolů. Vedle protokolů pro základní laboratorní úkony je pozornost věnována zejména protokolům popisujícím analýzu historických vzorků, resp. amplikonového sekvenování za použití sekvence nové generace. Vůbec poprvé tak vyšla metodika shrnující všechny aspekty molekulárního výzkumu (od sběru po laboratorní vyhodnocení) a nabízející konkrétní pracovní postupy, vč. těch, které se věnují historickým vzorkům.


Sdílení na sociálních sítích