Metodika preventivní a sanační konzervace sbírkových předmětů z oblasti paleontologie a mineralogie ohrožených produkty degradace sulfidů

Metodika preventivní a sanační konzervace sbírkových předmětů z oblasti paleontologie a mineralogie ohrožených produkty degradace sulfidů

Rok: 2015
ISBN: 978-80-7036-457-4
Autor / Autoři: Jan Sklenář a kol.
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: Kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 172
Citace: KOL., Jan Sklenář a. Metodika preventivní a sanační konzervace sbírkových předmětů z oblasti paleontologie a mineralogie ohrožených produkty degradace sulfidů . Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2015. 172 stran. ISBN 978-80-7036-457-4.

Degradace sulfidů představuje starý, palčivý problém geovědních sbírek. Tato metodika, vytvořená širokým týmem specialistů Přírodovědeckého muzea NM, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze i externisty, je prvním podobně komplexně pojatým manuálem věnovaným této problematice. Přípravě metodiky předcházel intenzivní výzkum zaměřený na mechanismy degradace a faktory, které ovlivňují její průběh. Dosud známé postupy byly otestovány, takže v knize najdete jen ty, které jsou skutečně efektivní, jiné jsou pro sbírkovou péči v oblasti mineralogie a paleontologie docela nové. Publikace představuje systém opatření od terénního sběru až po řešení následků degradace starých sbírkových exemplářů. Bohatý obrazový doprovod zahrnuje kromě ilustrací konzervátorských postupů i atlas disulfidů a degradačních produktů, přehledové mapy lokalit ČR s ohledem na rizika degradace i genetické typy disulfidů. Práci s metodikou usnadňují přehledná algoritmická schémata. Věříme, že kniha zásadním způsobem přispěje k zachování hodnotných sbírek, ať je spravují instituce nebo poučení soukromí sběratelé. Kniha vznikla díky podpoře MKČR v rámci řešení projektu NAKI DF12P01OVV031.Sdílení na sociálních sítích