Malované závěsné portréty

Malované závěsné portréty

Rok: 2021
ISBN: 978-80-7036-683-7
Autor / Autoři: Lubomír Sršeň
Vydavatel: Národní muzeum, Matice česká, Lika klub
Forma: katalog
Místo vydání: Praha
Počet stran: 812 (3 svazky)
Citace: SRŠEŇ, Lubomír. Malované závěsné portréty. Vydání první. Praha: Národní muzeum, Matice česká, Lika klub, 2021. 812 (3 svazky) stran. ISBN 978-80-7036-683-7.

Soupisový katalog 435 malovaných závěsných portrétů ze sbírky oddělení starších českých dějin Národního muzea je v pořadí třetí publikací, kterou se uzavírá kompletní vědecký soupis všech malovaných podobizen uložených v tomto oddělení. Navazuje na katalog obsahující soupis 377 miniaturních portrétů (Lubomír Sršeň – Olga Trmalová, Malované miniaturní portréty. Sbírka oddělení starších českých dějin Národního muzea. Praha /Národní muzeum/ 2005) a na katalog 230 drobných portrétů (Lubomír Sršeň, Malované drobné portréty. Sbírka oddělení starších českých dějin Národního muzea. Praha /Národní muzeum – Lika klub/ 2013). Pro úplnost je zde jako apendix připojen stručný seznam 19 miniaturních a drobných portrétů nově zjištěných či získaných po vydání obou předchozích soupisových katalogů. Vydalo Národní muzeum ve spolupráci s nakladatelstvím Lika klub a Maticí českou.

ks


Sdílení na sociálních sítích