Malované drobné portréty Sbírka oddělení starších českých dějin Národního muzea

Malované drobné portréty Sbírka oddělení starších českých dějin Národního muzea

Rok: 2013
ISBN: 978-80-7036-386-7 (Národní muzeum) / 978-80-86069-84-5 (Lika klub)
Autor / Autoři: Lubomír Sršeň
Vydavatel: Národní muzeum, Lika klub
Forma: Kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 287
Citace: SRŠEŇ, Lubomír. Malované drobné portréty Sbírka oddělení starších českých dějin Národního muzea. Vydání první. Praha: Národní muzeum, Lika klub, 2013. 287 stran. ISBN 978-80-7036-386-7 (Národní muzeum) / 978-80-86069-84-5 (Lika klub).

Katalog malovaných drobných portrétů ze sbírky oddělení starších českých dějin Národního muzea navazuje na předchozí práci, která obdobným způsobem zveřejnila kompletní soubor formátem nejmenších podobizen z téže sbírky: Lubomír Sršeň – Olga Trmalová, Malované miniaturní portréty. Sbírka oddělení starších českých dějin Národního muzea, Praha 2005.

Zatímco první kniha obsáhla 377 miniatur, tento svazek má 230 tzv. drobných portrétů. Jde o portréty střední velikosti, jejichž výška se pohybuje mezi 20–40 cm (nehledě na orámování či jinou adjustaci). Připravuje se ještě třetí svazek, který zpřístupní asi 430 malovaných závěsných portrétů, tedy obrazů standardních a velkých, nadživotních formátů.

Cílem tohoto dlouhodobého projektu je tedy odborné zpracování a katalogové publikování celé sbírky malovaných podobizen z uvedeného oddělení, která má nyní přes tisíc kusů. Muzejní sbírka malovaných portrétů, budovaná již od samotného vzniku Národního muzea v roce 1818, obsahuje podobizny od 16. do první poloviny 20. století. Od počátku byla přednostně zaměřena na shromažďování portrétů významných osobností z české historie. Přesto dnes obsahuje i podobizny lidí již zapomenutých či zcela neznámých, a teritoriálně zahrnuje i ikonografický materiál ze sousedních evropských zemí.

Poprvé v historii se jí nyní dostává důkladného zpracování v podobě kritického katalogu standardních světových parametrů. Kniha obsahuje kromě úvodních kapitol a vlastních katalogových hesel celkem 263 barevně reprodukovaných fotografií, 96 překreslených kopií malířských signatur, medailonky portrétistů, soupis portrétovaných osob, rozsáhlý seznam použité literatury a konkordanci inventárních a katalogových čísel. Je koncipována tak, aby uspokojila nejen odborníky, ale zaujala i širší veřejnost se zájmem o kulturní historii. Překlady nejdůležitějších partií a vysvětlivky struktury katalogových hesel a zkratek v angličtině usnadní užívání knihy i zahraničním zájemcům neovládajícím češtinu.Sdílení na sociálních sítích