Lidový nábytek v českých zemích. Výběrový katalog regionálních typů lidového nábytku ze sbírek Národopisného oddělení Národního muzea

Interaktivní publikace předkládá souborný pohled na problematiku lidového nábytku v Čechách, na Moravě i ve Slezsku a seznamuje se základními poznatky v oboru, svou formou je ale přístupná i laikům. Katalog je založen na sbírce lidového nábytku Národopisného oddělení Historického muzea Národního muzea, která patří jak v České republice, tak v Evropě k nejrozsáhlejším a nejvýznamnějším. Tento soubor lidového mobiliáře obsahuje 1 500 sbírkových předmětů a dokládá produkci tradičního nábytku nejen z území českých zemí, ale i dalších oblastí střední a východní Evropy.
Nejvýznamnější součástí publikace je popis 70 regionálních typů lidového nábytku a jejich vývoje, přístupných pomocí interaktivní mapy krajových typů. Jako srovnávací materiál významných regionálních typů jsou vedle sbírkových předmětů ze sbírky NM prezentovány i četné příklady z více než dvaceti muzeí v ČR a okolních zemích. Vedle základních typů lidového nábytku katalog seznamuje i s unikáty včetně skvostů, které nebyly nikdy vystaveny.
Publikace se na 193 stranách textu s obrazovým doprovodem více než 2 100 barevných fotografií věnuje lidovému nábytku obecně jako fenoménu tradiční kultury, začleňuje jej do širších souvislostí a představuje konkrétní nábytkové formy i jejich konstrukci. Pozornost je věnována i malířským technikám a výzdobě včetně ornamentu a symbolismu, součástí publikace je i abecední heslář asi 150 nejběžnějších motivů a malířských kánonů, včetně interpretace symbolů lidového nábytku českých zemí.
Lidový nábytek v českých zemích.  Výběrový katalog regionálních typů lidového nábytku ze sbírek Národopisného oddělení Národního muzea

2009

ISBN: ISBN 978-80-7036-282-2
Vedoucí redaktor: Turnský
Vydavatel: Národní muzeum


Sdílejte nás na sociálních sítích