Lidová píseň v Čechách

Lidová píseň v Čechách

Rok: 2022
ISBN: 978-80-7036-706-3
Autor / Autoři: Adam Votruba
Vydavatel: Národní muzeum
Místo vydání: Praha
Počet stran: 368
Citace: VOTRUBA, Adam. Lidová píseň v Čechách. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2022. 368 stran. ISBN 978-80-7036-706-3 .

Kniha přináší nový pohled na lidovou píseň v Čechách a představuje dosud nejpodrobnější výklad její hudební stránky. Autor uplatňuje hledisko hudebně vývojové – tedy přístup, který spočívá v rozlišení vývojově starších a mladších hudebních forem. Téma je zasazeno do širšího středoevropského kontextu. Ukazuje se, že lidová píseň v Čechách procházela podobnými vývojovými stádii jako píseň moravská a slovenská, s nimiž si zachovává blízkou spojitost. Mimoto ji formovaly výrazné vlivy německé a též vzájemné vlivy česko-polské. V knize je věnována hlavní pozornost tonalitě a rytmické stavbě nápěvů. Dále zde čtenář nalezne kapitoly o podstatě lidové písně, o melodice, rytmice, regionálních rozdílech a kontinuitě ústního tradování. Výklad je doprovázen četnými hudebními ukázkami. Kniha je určena odborné veřejnosti, hudebníkům, učitelům, folklorním souborům, studentům etnologie i hudebních oborů.

ks


Sdílení na sociálních sítích