Korespondence hudebníků z Morawetzovy sbírky / Die Korespondenz von Musikern aus der Morawetz Sammlung

Korespondence hudebníků z Morawetzovy sbírky / Die Korespondenz von Musikern aus der Morawetz Sammlung

Rok: 2023
ISBN: 978-80-7036-807-7 (pdf)
Autor / Autoři: Jana Vojtěšková, Vlasta Reittererová (eds.)
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: E-kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 464
Citace: VOJTĚŠKOVÁ, Jana a REITTEREROVÁ, Vlasta. Korespondence hudebníků z Morawetzovy sbírky / Die Korespondenz von Musikern aus der Morawetz Sammlung. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2023. 464 stran. ISBN 978-80-7036-807-7 (pdf).

Korespondence hudebníků z Morawetzovy sbírky přináší edici devadesáti osmi rukopisů. Nejstarší pochází od J. D. Zelenky, nejmladší od L. Janáčka. Z konce 18. století se dochovaly písemnosti J. A. Bendy, L. Koželuha, A. F. Bečvařovského. Většina korespondence je datována ve století devatenáctém. Jejími pisateli byly jak osobnosti, které se podílely na hudebním životě v českých zemích, tak i osobnosti světové (C. M. von Weber, H. Berlioz nebo R. Wagner). Mezi pisateli je jedním dopisem zastoupen i J. W. von Goethe. Důležitou součást kolekce tvoří doklady k činnosti českého hudebního divadla. Edici předcházel podrobný výzkum, jehož cílem bylo především určit adresáty dopisů, jejich dataci a, díky rešerším dobového tisku, objasnit zmíněné události. Publikace přináší originální verzi, a kromě toho překlady dopisů do češtiny. Široká škála jedinečných situací představovaných v dopisech poskytuje bohatý pramen k dějinám hudby a doufejme i poutavý zážitek z četby.

E-knihu lze zakoupit v internetovém obchodě Palmknihy.Sdílení na sociálních sítích