Keltské, římské a raně byzantské mince – Národní muzeum, Chaurova sbírka X. (3. století před Kristem až 7. století po Kristu)

Další svazek obsáhlé a ambiciózní ediční řady zasvěcené odborné prezentaci jedinečné numismatické kolekce starožitníka a sběratele Karla Chaury, dnes uložené v Národním muzeu. Ačkoli ohniskem Chaurova zájmu byly především ražby bohemikální, tvořil součást jeho pozůstalosti i soubor keltských, řeckých, římských a byzantských mincí. Právě kolekce keltská, byť nepříliš početná, obsahuje řadu velmi vzácných kusů a řadí se tak k nejzajímavějším a nejcennějším částem Chaurovy sbírky. Z původně podstatně rozsáhlejší kolekce mincí antických se však do Národního muzea dostal bohužel jen vybraný soubor, určený zřejmě Chaurou původně k prodeji a zahrnující stříbrné ražby římských císařů od Vespasiána po Traiana Decia a několik pozdně římských a raně byzantských zlatých mincí. Jakkoli se tedy nejedná o systematicky budovanou sbírku, je publikace tohoto materiálu bezpochyby přínosná jak z hlediska podrobnějšího poznávání římského a raně byzantského mincovnictví, tak v rámci kompletního zveřejnění Chaurovy sbírky jakožto unikátního celku. Katalog keltské části sbírky je rozšířen o analýzy složení kovu a barevnou obrazovou přílohu.

Navštivte náš internetový obchod: eshop.nm.cz

2012

ISBN: 978-80-7036-358-4
Vedoucí redaktor: Array
Vydavatel: Národní muzeum


Sdílejte nás na sociálních sítích