Keltové. Čechy v 8. až 1. století před Kristem

Kniha přináší ucelený přehled dosavadního poznání doby železné v Čechách. Nabízí pohled na keltské osídlení Čech 8. až 1 stol. př. Kr. z perspektivy archeologie, numismatiky a antropologie. Srozumitelně přibližuje témata každodenního života, duchovního světa, laténského umění či řemeslné výroby a obchodu. >> Koupit knihu v e-shopu Národního muzea
Keltové. Čechy v 8. až 1. století před Kristem

2018

ISBN: 978-80-7036-553-3
Vedoucí redaktor: Militký
Vydavatel: Národní muzeum


Sdílejte nás na sociálních sítích