Když císař umírá

Když císař umírá

Rok: 2016
ISBN: 978-80-7036-500-7
Autor / Autoři: Jana Kunešová, Petr Přibyl (eds.)
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: Katalog k výstavě
Místo vydání: Praha
Počet stran: 144
Citace: KUNEŠOVÁ, Jana a PŘIBYL, Petr. Když císař umírá. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2016. 144 stran. ISBN 978-80-7036-500-7.

K oslavám sedmistého výročí narození českého krále a římskoněmeckého císaře Karla IV. přispívá v roce 2016 Národní muzeum výstavou zaměřenou k druhému pólu panovníkova života, totiž jeho smrti a souvisejícím pohřebním ceremoniím. Pod zorným úhlem posledních věcí člověka a klíčového momentu smrti a pohřbu Karla IV. představují jednotlivé kapitoly výstavy a k ní vydaného výběrového výstavního katalogu památky hmotné kultury 14. a 15. století ze sbírek Národního muzea doplněné o zápůjčky z jiných veřejných institucí i soukromých vlastníků. Katalog je rozčleněn do šesti tematických kapitol, z nichž každá je opatřena krátkou vstupní studií a dále výběrovým přehledem katalogových hesel k nejzajímavějším exponátům výstavy. Publikace také přibližuje rozporuplné vnímání Karlova „druhého života“ prostřednictvím děl umělců především 19. století. Katalog je standardně opatřen obsáhlým seznamem domácích i zahraničních pramenů a odborné literatury k dané problematice, nechybí seznam vyobrazení a kompletní soupis vystavených exponátů.


ks


Sdílení na sociálních sítích