Jsem svobodný… Edice rodinné korespondence Vojty Náprstka 1848–1858

Jsem svobodný… Edice rodinné korespondence Vojty Náprstka 1848–1858

Rok: 2017
ISBN: 978-80-7036-540-3
Autor / Autoři: Martin Šámal
Vydavatel: Národní muzeum
Místo vydání: Praha
Počet stran: 400
Citace: ŠÁMAL, Martin. Jsem svobodný… Edice rodinné korespondence Vojty Náprstka 1848–1858. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2017. 400 stran. ISBN 978-80-7036-540-3.

Vojta Náprstek (1826–1894) je znám jako zakladatel Českého průmyslového muzea, podporovatel českých krajanů v zahraničí, propagátor ženského vzdělávání či progresivní komunální politik. V mládí byl ovšem především upřímný vlastenec, který se během svých vídeňských studií podílel na organizaci kulturního života vídeňských Čechů a v roce 1848 se aktivně zapojil do revolučního dění. Koncem roku 1848 odešel do Ameriky, kde strávil téměř deset let (1848–1858). Předkládaná edice se snaží zpřístupnit veřejnosti korespondenci, kterou v této době udržoval se svými blízkými. Jedná se o téměř devadesát dopisů, které pozoruhodně dokumentují jeho peripetie a působení v Americe. Představují zajímavý příspěvek k poznání života Vojty Náprstka a jeho rodiny, ale v obecné rovině také unikátní pramen k dějinám českého vystěhovalectví do Ameriky na začátku 2. poloviny 19. století.

ks


Sdílení na sociálních sítích