Josef Wünsch – cestovatel

Josef Wünsch – cestovatel

2011

ISBN: 978-80-7036-321-8
Autor / Autoři: Filák Müldnerová
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 192

Předkládaná práce se zabývá osobností Josefa Wünsche z okruhu přátel Vojty Náprstka. Spolu s dalšími osobnostmi pražského kulturního a politického života tak patřil k zakladatelským osobnostem, jejichž sbírky putovaly z různých částí světa do domu „U Halánků“, aby pomáhaly v 2. polovině 19. století spoluvytvářet České průmyslové muzeum, později Náprstkovo muzeum. Publikace je rozdělena do tří částí: první je životopisného charakteru a zaměřuje se na Wünschovu výpravu do východní Anatolie. Druhá část zpracovává jeho korespondenci s manželi Náprstkovými a třetí pak popisuje Wünschovy etnografické sběry, které se staly součástí sbírek Náprstkova muzea. Publikace si tak klade za cíl seznámit čtenáře nejen s touto osobností, ale také materiálem, který nasbíral pro Náprstkovo muzeum.Sdílení na sociálních sítích