Josef Šediva (1853–1915) a jeho sbírka hudebních nástrojů v Národním muzeu – Českém muzeu hudby

Původ hudebních nástrojů v Národním muzeu – Českém muzeu hudby je značně různorodý: vedle cenných aristokratických a církevních fondů tvoří významnou součást sbírky soukromé dary a odkazy. Velice cennou sbírku hudebních nástrojů věnoval muzeu Josef Šediva, nástrojař českého původu působící v Oděse na přelomu 19. a 20. století. Šediva ji muzeu věnoval v průběhu několika let s úmyslem obohatit fondy této národní instituce, ke které ho vázaly silné vlastenecké ideály, jak sám několikrát uvedl ve své korespondenci. Muzeu nedaroval jen hudební nástroje, ale také ikonografické a písemné materiály včetně své vlastní příručky pro stavbu hudebních nástrojů.
Josef Šediva (1853–1915) a jeho sbírka hudebních nástrojů v Národním muzeu – Českém muzeu hudby

2016

ISBN: ISBN 978-80-7036-505-2
Vedoucí redaktor: Array
Vydavatel: Národní muzeum


Sdílejte nás na sociálních sítích