Japonsko, má láska: Český cestovatel a sběratel Joe Hloucha

Monografie o Joe Hlouchovi vznikla jako součást velkého projektu Národního muzea: Osobnosti české vědy a kultury, který podporuje ministerstvo kultury ČR (VVZ 300, MK 00002327202). Joe Hloucha patřil k předním donátorům Náprstkova muzea a v knize je představen jako sběratel, spisovatel a cestovatel a to na základě zpracování archivních materiálů a popsáním jeho sbírek. Monografie je rozdělena do dvou celků, první tvoří popis Hlouchova života, jeho cest do Japonska a literárního díla. Druhý celek popisuje jeho sbírky zejména japonské, které zaujímaly v jeho sběratelském úsilí zásadní místo. Za barevnou fotografickou přílohou následuje mnohem stručnější anglická verze a dodatky s bibliografií děl Joe Hlouchy, jeho bratra Karla Hlouchy, s opisem dopisů Sigismunda Boušky, které budou zajímat zejména české historiky umění, a se seznamem použité literatury.
Japonsko, má láska: Český cestovatel a sběratel Joe Hloucha

2007

ISBN: 978-80-7036-223-5
Vedoucí redaktor: Kraemerová
Vydavatel: Národní muzeum


Sdílejte nás na sociálních sítích