Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015). Mistr Jan Hus a jeho dědictví

Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015). Mistr Jan Hus a jeho dědictví

Rok: 2015
ISBN: 978-80-7036-446-8
Autor / Autoři: Martin Musílek a kol.
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: katalog k výstavě
Místo vydání: Praha
Počet stran: 152
Citace: KOL., Martin Musílek a. Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015). Mistr Jan Hus a jeho dědictví. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2015. 152 stran. ISBN 978-80-7036-446-8.

Předkládaná publikace je katalogem k výstavě „Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015). Mistr Jan Hus a jeho dědictví“, která proběhla v Nové budově Národního muzea ve dnech 4. června až 12. července 2015 k příležitosti šestistého výročí upálení Jana Husa v Kostnici. Stěžejním záměrem výstavy bylo upozornit prostřednictvím vybraných předmětů nejenom na význam Husovy osobnosti, ale také připomenout Husův odkaz, který lze shledávat především v rovině náboženské a mravní. Není zde zcela opomenuta ani doba husitská, na niž měla Husova smrt na kostnické hranici stěžejní dopad. Na příkladu míst spojených s Husovou činností je okrajově reflektována také každodennost českých zemí a jejich obyvatel ve středověku. Nejde však pouze o to, představit dobové předměty spojené nebo pozdější tradicí spojované s životem a působením M. Jana Husa; cílem je prezentovat unikátní předměty ze sbírek Národního Muzea, z nichž některé viděli návštěvníci výstavy vůbec poprvé. Jednotlivá katalogová hesla, která odborné i laické veřejnosti zpřístupňují doposud neznámé památky, jsou proto někdy doprovázena delším textem, který slouží jako vodítko pro zasazení prezentovaných předmětů do širšího kontextu.

ks


Sdílení na sociálních sítích