Hudba v Praze / Music in Prague

Publikace k výstavě seznamuje čtenáře s hudbou v Praze mezi lety 1760-1810. Děje se tak prostřednictvím nejvýznamnějších skladatelů žijících v Praze a představitelů pražského hudebního života J. Seegera, F. X. Duschka, J. A. Koželucha, V. Maschka. Veškeré texty jsou uvedeny v čestně a v angličtině. Publikace přináší řadu barevných faksimilií vystavených sbírkových předmětů. Její součástí je též podrobný soupis exponátů a soupis literatury vztahující se k tomuto tématu.
Hudba v Praze / Music in Prague

2006

ISBN: 80-7036-187-5
Vedoucí redaktor: Mikuláš
Vydavatel: České muzeum hudby NM


Sdílejte nás na sociálních sítích