Hranice jen jen slovo / Grenze ist nur ein Wort

Hranice jen jen slovo / Grenze ist nur ein Wort

Rok: 2021
ISBN: 978-80-7036-665-3
Autor / Autoři: Lenka Šaldová
Vydavatel: Národní muzeum
Místo vydání: Praha
Počet stran: 80
Citace: ŠALDOVÁ, Lenka. Hranice jen jen slovo / Grenze ist nur ein Wort. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2021. 80 stran. ISBN 978-80-7036-665-3.

Do práce, nakoupit nebo natankovat za hranicemi stejně jako užít si rodinných setkání nebo kultury. To je vlastně úplně samozřejmé pro lidi, kteří žijí po obou stranách hranice mezi Českem a Německem. Pandemie koronaviru a s ní spjatá uzavření hranic se těchto obyvatel dotkla obzvláště tvrdě. Za pomoci kampaně Soboty pro sousedství se někteří z nich snažili tyto vztahy udržet. Výstava a knížečka Hranice je jen slovo tato setkání dokumentuje.

Zum Arbeiten, Einkaufen oder Tanken über die Grenze fahren, Familienbesuch im Nachbarland oder Kultur und Natur genießen. Eigentlich ist das selbstverständlich für alle Menschen, die im Gebiet zwischen Tschechien und Deutschland leben. Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Grenzschließungen trafen sie deshalb besonders hart. Mit der Aktion „Samstage für Nachbarschaft“ versuchten einige von ihnen, die Begegnungen aufrechtzuerhalten. Die Ausstellung und die Broschüre „Hranice je jen slovo“ (deutsch: Grenze ist nur ein Wort) dokumentiert die Treffen.

ks


Sdílení na sociálních sítích