Hradní fotoarchiv / The Prague Castle Photographic Archives 1918–1933.

Hradní fotoarchiv / The Prague Castle Photographic Archives 1918–1933.

Rok: 2008
ISBN: 978-80-7036-266-2
Autor / Autoři: Milena Běličová
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 192
Citace: BĚLIČOVÁ, Milena. Hradní fotoarchiv / The Prague Castle Photographic Archives 1918–1933. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2008. 192 stran. ISBN 978-80-7036-266-2.

Hradní fotoarchiv 1918–1933 je publikace, která by vám ráda představila stejnojmenný fotografický fond od jeho vzniku až po současné odborné zpracování a zpřístupnění v Archivu Národního muzea. Z fotografické části na vás dýchne atmosféra éry „budování státu“ předcházející době, kdy se nad meziválečným Československem začaly stahovat mraky hospodářské krize a politického extremismu. Kniha obsahuje i zcela neznámé, dosud nepublikované snímky a přispívá tak k rozšíření ikonografického povědomí československých dějin, k tomu, aby osobnosti první republiky prostřednictvím fotografií Hradního fotoarchivu vystoupily z anonymity a získaly pro historiky i širokou veřejnost svoji tvář.

 Sdílení na sociálních sítích