Fragmenty českých knižních sbírek v evropských knihovnách. Žitava, Drážďany, Vratislav, Vídeň, Řezno, Paříž

Fragmenty českých knižních sbírek v evropských knihovnách. Žitava, Drážďany, Vratislav, Vídeň, Řezno, Paříž

Rok: 2022
ISBN: 978-80-7036-739-1
Autor / Autoři: Jaroslav Kašparová, Petr Mašek, Matěj Měřička, Richard Šípek
Vydavatel: Národní muzeum
Místo vydání: Praha
Počet stran: 78
Citace: KAŠPAROVÁ, Jaroslav, MAŠEK, Petr, MĚŘIČKA, Matěj a ŠÍPEK, Richard. Fragmenty českých knižních sbírek v evropských knihovnách. Žitava, Drážďany, Vratislav, Vídeň, Řezno, Paříž. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2022. 78 stran. ISBN 978-80-7036-739-1.

Kniha shrnuje výsledky provenienčních studií projektu PROVENIO z posledních pěti let let v několika zahraničních knihovnách, jejímž cílem bylo identifikovat, prozkoumat a v základní formě prezentovat fragmenty knižních fondů bohemikální provenience, které byly z různých důvodů a v různých obdobích ocitly v zahraničí. Výzkum se zaměřuje na knihovny v Žitavě, Drážďanech, Vratislavi, Řezně, Vídni a Paříži. Studium zahraničních knihoven bylo jednou z etap NAKI (Program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity), projektu Virtuální rekonstrukce rozptýlených knižních fondů české provenience v České republiceSdílení na sociálních sítích