Fibichova Hippodamie a Hippodamie Vrchlického

Fibichova Hippodamie a Hippodamie Vrchlického

2016

ISBN: 978-80-7036-492-5
Autor / Autoři: Šustíková
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 392

První kritická edice textu melodramatického cyklu Hippodamie Zdeňka Fibicha na básnickou předlohu Jaroslava Vrchlického vychází z autografů Fibichových partitur, srovnává je s jeho klavírními skicami s textem, s autografy Jaroslava Vrchlického a přihlíží k prvnímu vydání klavírních výtahů díla, které konfrontuje s prvním vydáním dramatického textu Vrchlického. Je to průlomové východisko pojímání Vrchlického textu jako skutečného melodramatického libreta na rozdíl od dosavadního východiska, jímž bylo první vydání samostatného Vrchlického „dramatu“. Edici provází odborná studie „Geneze melodramatického cyklu Hippodamie a dvojí podoba textu“, která čerpá ze zjištěných nových skutečností.Sdílení na sociálních sítích