Drahomíra Stránská. Osobnost evropské etnografie

Drahomíra Stránská. Osobnost evropské etnografie

Rok: 2011
ISBN: 978-80-7036-326-3
Autor / Autoři: Helena Mevaldová, Monika Tauberová
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 136
Citace: MEVALDOVÁ, Helena a TAUBEROVÁ, Monika. Drahomíra Stránská. Osobnost evropské etnografie. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2011. 136 stran. ISBN 978-80-7036-326-3.

Publikace přibližuje život a dílo jedné ze zakladatelských osobností československé etnografie Drahomíry Stránské (1899–1964), která ovlivnila množství tematických oblastí tohoto vědního oboru. Práce se věnuje nejrůznějším aspektům jejího života a díla, představuje zejména její dlouholeté působení v Národopisném oddělení Národního muzea a v řadě dalších institucí, především Slovanském ústavu. Zdůrazňuje erudovaný přístup Drahomíry Stránské k muzejní práci a mapuje historii vytváření sbírkového fondu na základě jejích terénních výzkumů. Dále přibližuje její pedagogickou činnost na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, rozsáhlou činnost organizační a redakční, a podává přehled o jejích terénních výzkumech, výstavní činnosti i dalších aktivitách (mezinárodní sjezdy slovanských geografů a etnografů, vědecké kontakty s jihoslovanskými etnografy a sběrateli aj.) a to jak v českých zemích, tak v zahraničí. Rozebírá podíl této badatelky na transferu dřevěného kostelíka sv. Michala z Podkarpatské Rusi do Prahy a některé její záměry, které se nepodařilo uskutečnit: vybudování Šafaříkova slovanského muzea v Praze a vybudování muzea lidové architektury v přírodě v Praze.

ks


Sdílení na sociálních sítích