Dlaždice vyšehradského typu. Ke hmotné kultuře středověkých sídel. Fontes Archaeologici Pragenses 50

Dlaždice vyšehradského typu. Ke hmotné kultuře středověkých sídel. Fontes Archaeologici Pragenses 50

Rok: 2023
ISBN: 978-80-7036-810-7, 978-80-7036-811-4 (pdf)
Autor / Autoři: Klára Fleková
Vydavatel: 2023
Forma: Kniha / E-kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 152
Citace: FLEKOVÁ, Klára. Dlaždice vyšehradského typu. Ke hmotné kultuře středověkých sídel. Fontes Archaeologici Pragenses 50. Vydání první. Praha: 2023, 2023. 152 stran. ISBN 978-80-7036-810-7, 978-80-7036-811-4 (pdf).

Publikace shrnuje současný stav poznání nejstarších keramických dlaždic v Čechách a na Moravě. Jedná se o románské dlaždice vyšehradského typu, známé pro svůj charakteristický šestihranný tvar a čtveřici různých vyobrazení, jimiž jsou zdobeny. V posledních letech přibylo množství nových nálezů, takže jsou v současné době známy již z osmnácti lokalit. V knize jsou shrnuty základní poznatky o jejich datování a ikonografii, spolu s výběrovým katalogem, v němž jsou představeny zachované fragmenty dlaždic z různých lokalit. Základem publikace je shrnutí a kritika podkladů, na nichž v současné době datování našich nejstarších dlaždic spočívá.

E-knihu lze zakoupit v internetovém obchodě Palmknihy.

ks


Sdílení na sociálních sítích