Divadlo a divadelní sály

Kniha představuje čtenářům proměny a souvislosti divadla v Praze před druhou světovou válkou, kdy vedle sebe existovaly tři národní kultury, česká, německá a židovská. Z jevišť tak zněla vedle dominantní češtiny i němčina, a výjimečně dokonce jidiš a hebrejština. Prostřednictvím dochovaných fotografií si klade za cíl přiblížit stav a atmosféru pražského divadla, které navazuje na divadelní tradice 19. století, kdy se rodilo divadelní podnikání a kdy divadlo patřilo mezi nejrozšířenější druhy zábavy. V tematické řadě edice Zmizelá Praha vydává Nakladatelství Paseka knihy věnované zaniklým a proměněným stavbám, ale i prostředí, v němž se odehrával každodenní život našich předků. Publikace vychází v obrazové části zejména z fotografického fondu divadelní sbírky Národního muzea, čemuž je v závěru publikace věnována kapitola kurátora tohoto fondu Hanuše Jordana.
Divadlo a divadelní sály

2014

ISBN: 978-80-7432-564-9 (Nakladatelství Paseka), 978-80-7036-435-2 (Národní muzeum)
Vedoucí redaktor: Vlčková
Vydavatel: V edici Zmizelá Praha vydalo nakladatelství Paseka a Národní muzeum


Sdílejte nás na sociálních sítích