Deníky Ludevíta a Marty Procházkových (1868–1888) / Die Tagebücher von Ludevít und Marta Procházka (1868–1888)

Deníky Ludevíta a Marty Procházkových (1868–1888) / Die Tagebücher von Ludevít und Marta Procházka (1868–1888)

Rok: 2018
ISBN: ISBN 978-80-7036-3
Autor / Autoři: Jana Vojtěšková, Jiří K. Kroupa (eds.)
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: Kritická edice
Místo vydání: Praha
Počet stran: LX + 156 stran
Citace: VOJTĚŠKOVÁ, Jana a KROUPA, Jiří K.. Deníky Ludevíta a Marty Procházkových (1868–1888) / Die Tagebücher von Ludevít und Marta Procházka (1868–1888). Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2018. ISBN ISBN 978-80-7036-3.

Deníky Ludevíta a Marty Procházkových jsou významným příspěvkem k poznání hudebního života v Praze, Hamburku a Drážďanech v 60. až 80. letech 19. století. Ludevít Procházka působil jako klavírista, skladatel, dirigent, hudební kritik, editor a organizátor. Jeho manželka – operní pěvkyně – vystupovala v operách Mozartových, Meyerberových, Wagnerových, Donizettiho, Goldmarka, Rubinsteina, Webera ad. Kritická edice deníkových záznamů je doplněna výňatky z dobového tisku, který reflektoval zvláště pěveckou kariéru Marty Procházkové. Edice obsahuje ediční zprávu s vyhodnocením pramenů a stručným popisem edičních zásad.

ks


Sdílení na sociálních sítích