Deníky Ludevíta a Marty Procházkových (1868–1888) / Die Tagebücher von Ludevít und Marta Procházka (1868–1888)

Deníky Ludevíta a Marty Procházkových jsou významným příspěvkem k poznání hudebního života v Praze, Hamburku a Drážďanech v 60. až 80. letech 19. století. Ludevít Procházka působil jako klavírista, skladatel, dirigent, hudební kritik, editor a organizátor. Jeho manželka – operní pěvkyně – vystupovala v operách Mozartových, Meyerberových, Wagnerových, Donizettiho, Goldmarka, Rubinsteina, Webera ad. Kritická edice deníkových záznamů je doplněna výňatky z dobového tisku, který reflektoval zvláště pěveckou kariéru Marty Procházkové. Edice obsahuje ediční zprávu s vyhodnocením pramenů a stručným popisem edičních zásad. >> Koupit knihu v e-shopu Národního muzea
Deníky Ludevíta a Marty Procházkových (1868–1888) / Die Tagebücher von Ludevít und Marta Procházka (1868–1888)

2018

ISBN: ISBN 978-80-7036-3 (NM)
Vedoucí redaktor:
Vydavatel: Národní muzeum


Sdílejte nás na sociálních sítích