Dakotská kultura na rozcestí. Vojta Náprstek a jeho dakotská sbírka z roku 1856 / Dakota Culture at the Crossroads. Vojta Náprstek and His Dakota Collection from 1856

Dakotská kultura na rozcestí. Vojta Náprstek a jeho dakotská sbírka z roku 1856 / Dakota Culture at the Crossroads. Vojta Náprstek and His Dakota Collection from 1856

Rok: 2016
ISBN: 978-80-7036-494-9
Autor / Autoři: Kateřina Klápšťová
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 236
Citace: KLÁPŠŤOVÁ, Kateřina. Dakotská kultura na rozcestí. Vojta Náprstek a jeho dakotská sbírka z roku 1856 / Dakota Culture at the Crossroads. Vojta Náprstek and His Dakota Collection from 1856. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2016. 236 stran. ISBN 978-80-7036-494-9.

Vojta Náprstek podnikl svou cestu k Dakotům v roce 1856, právě v období, kdy jejich kultura pod tíhou velkých ekonomických a politických změn stála na rozcestí. Dakotové čelili tlaku majoritní společnosti, která jim postupně redukovala území a usilovala o jejich kulturní asimilaci. Tématem knihy jsou nejen samotné předměty ze sbírky Vojty Náprstka, okolnosti jejich získání a osobnost sběratele, ale v neposlední řadě i kulturní souvislosti, o nichž tyto předměty vydávají svědectví.

ks


Sdílení na sociálních sítích