Czech Travellers and Collectors in Central Asia. Collections of the National Museum - Náprstek Museum, Prague. EMMNP 16

Monografie pojednává o uměleckém řemesle Střední Asie a českých sběratelích, kteří přispěli k formování středoasijských sbírek Národního muzea – Náprstkova muzea v Praze. Sbírka zahrnuje celou škálu předmětů uměleckého řemesla, zvláště kovové nádoby a šperky, tradiční textil – výšivku, tkaniny, oděv a koberce, a dále keramiku, hudební nástroje a předměty každodenní potřeby. Sbírka pocházející z různých oblastí Střední Asie zachycuje vývoj a změny v používaných materiálech, ornamentice i technikách. Jedná se o první ucelenou studii zabývající se jak uměleckým řemeslem dané oblasti, tak sbírkami, které se v České republice dochovaly.

Cena: 490,- Kč

Navštivte náš internetový obchod: eshop.nm.cz

Czech Travellers and Collectors in Central Asia. Collections of the National Museum - Náprstek Museum, Prague. EMMNP 16

2012

ISBN: 978-80-7036-369-0
Vedoucí redaktor: Array
Vydavatel: Národní muzeum


Sdílejte nás na sociálních sítích