Coins of the Roman Republic. The National Museum. Prague. The Systematic Collection and the Gulyantsi Hoard (Bulgaria)

Coins of the Roman Republic. The National Museum. Prague. The Systematic Collection and the Gulyantsi Hoard (Bulgaria)

2018

ISBN: 978-80-7036-576-2
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: monografie
Místo vydání: Praha
Počet stran: 431

Kolekce římských republikánských mincí (3.–1. století před Kristem) ze sbírek Národního muzea v Praze představuje největší veřejnou sbírku svého druhu v České republice a její zpřístupnění široké badatelské i laické veřejnosti je významným počinem na poli prezentace muzejních fondů. Katalog zahrnuje bezmála 2300 ražeb včetně depotu z Guljancy, který je vzhledem ke svému významu prezentován jako samostatná část. Samozřejmou součástí katalogu jsou barevné fotografie jednotlivých mincí. Textová část obsahuje rovněž historii sbírky, analytické komentáře včetně výsledků XRF analýz vybraných suberátních ražeb a ikonografickou studii.Sdílení na sociálních sítích