Česky psané časopisy pro děti (1850–1989)

Česky psané časopisy pro děti (1850–1989)

Rok: 2014
ISBN: 978-80-246-2478-5
Autor / Autoři: Štefan Švec
Vydavatel: Národní muzeum, Karolinum
Forma: kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 707
Citace: ŠVEC, Štefan. Česky psané časopisy pro děti (1850–1989). Vydání první. Praha: Národní muzeum, Karolinum, 2014. 707 stran. ISBN 978-80-246-2478-5.

Jako předmět svého zkoumání autor zvolil vývoj českých a moravských časopisů pro děti v letech 1850–1989. Jedná se o dosud málo zmapovanou oblast historie českých médií, zahrnující desítky titulů, z nichž některé formovaly celé generace, a jiné jsou dnes téměř zapomenuty. Titul tvoří dvě samostatné části. První z nich je zevrubná studie, která se zabývá dětskými periodiky vycházejícími od poloviny 19. století do roku 1989. Rozbor vývojových etap vydávání časopisů pro děti vypovídá o proměnách jejich podoby a svébytné a bohaté tradici, kterou se tvůrcům podařilo postupně ustavit. Druhou část tvoří přehledný slovník dětských časopisů, jehož hesla představují jednotlivé tituly v obsáhlých medailonech s obrazovými ukázkami a základními údaji o názvech, době vydávání, redaktorech, přispěvatelích i ilustrátorech a v neposlední řadě také o příslušné sekundární literatuře. Informace, které čtenář může z obou částí získat, vytvářejí pestrou mozaiku, jež názorně ukazuje, že od samých počátků, a zejména od 30. let 20. století byla úroveň a kvalita dětských časopisů u nás vysoká a srovnatelná s tradicí ve světě.Sdílení na sociálních sítích