Český Banát. Život a tradice českých obyvatel rumunského Banátu

Český Banát. Život a tradice českých obyvatel rumunského Banátu

Rok: 2009
ISBN: 978-80-7036-250-1
Autor / Autoři: Jiřina Langhammerová
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 114
Citace: LANGHAMMEROVÁ, Jiřina. Český Banát. Život a tradice českých obyvatel rumunského Banátu. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2009. 114 stran. ISBN 978-80-7036-250-1.

Atraktivně pojatá publikace doplněná více než 100 barevnými fotografiemi seznamuje s kulturou, tradicemi, ale i přírodními poměry a knižní kulturou české krajanské komunity žijící téměř než dvěstě let v šesti izolovaných vesnicích na hranicích Rumunska a Srbska. Kniha je výsledkem dlouhodobého terénního výzkumu pracovníků Národního muzea prováděného v letech 2007–2009 a přináší detailní pohled na přírodní, hospodářské, společenské a literární fenomény českého Banátu se zvláštním důrazem na etnografické jevy jako je tradiční zemědělství, řemesla, lidová strava, lidová architektura, tradiční oděv, lidové umění a tradiční zvykosloví a slavnosti.Sdílení na sociálních sítích