Český Banát. Život a tradice českých obyvatel rumunského Banátu

Český Banát. Život a tradice českých obyvatel rumunského Banátu

2009

ISBN: 978-80-7036-250-1
Autor / Autoři: Langhammerová
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 114

Atraktivně pojatá publikace doplněná více než 100 barevnými fotografiemi seznamuje s kulturou, tradicemi, ale i přírodními poměry a knižní kulturou české krajanské komunity žijící téměř než dvěstě let v šesti izolovaných vesnicích na hranicích Rumunska a Srbska. Kniha je výsledkem dlouhodobého terénního výzkumu pracovníků Národního muzea prováděného v letech 2007–2009 a přináší detailní pohled na přírodní, hospodářské, společenské a literární fenomény českého Banátu se zvláštním důrazem na etnografické jevy jako je tradiční zemědělství, řemesla, lidová strava, lidová architektura, tradiční oděv, lidové umění a tradiční zvykosloví a slavnosti.Sdílení na sociálních sítích