Československo-lotyšská společnost 1925–1940

Československo-lotyšská společnost 1925–1940

Rok: 2011
ISBN: 978-80-7036-331-7
Autor / Autoři: Ivan Malý
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 120
Citace: MALÝ, Ivan. Československo-lotyšská společnost 1925–1940. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2011. 120 stran. ISBN 978-80-7036-331-7.

Publikace se věnuje činnosti Československo-lotyšské společnosti, která v době tzv. První československé republiky vyvíjela množství aktivit na poli vztahů mezi Českým a Lotyšským národem. Popisuje ideu, na jejímž základě společnost vznikla, dále její publikační, organizační popularizační a přednáškovou činnost v oblasti propagace Lotyšska v Československu. Rozebírá strukturu její členské základny a hlavní představitele. Dále akcentuje styky se společností Lotyšsko-československou v Rize atd. Charakteristickým rysem česko-lotyšských vztahů v popisované době bylo proklamované přátelství, snaha o spolupráci a vzájemné kulturní obohacování. Obě strany se často ve smyslu a hloubce takovéto vzájemnosti utvrzovaly na stánkách tisku, v osobní korespondenci i dalších osobních aktivitách. Z velké části těchto snah však zůstalo jen u slov, řada projektů nebyla uskutečněna z důvodů složitých geopolitických vazeb, nedostatečné možnosti finančně krýt nákladnost těchto plánů. Proklamovaná vůle po spolupráci tak většinou narazila na složitost praktické stránky, ale i na neefektivnost a těžkou prokazatelnost zisků z těchto snah. I pravděpodobně nejzářivější příklad úspěchů meziválečných vztahů, tedy aktivity a výsledky Československo-lotyšské společnosti, bohužel nedosáhly těch met, které byly vytyčeny při zakládání Společnosti. Po zřízení Protektorátu Böhmen und Mähren v březnu roku 1939 byl dosavadní akční rádius možných aktivit okleštěn. Brzy po této události navíc v roce 1940 došlo k okupaci Pobaltí sovětskou armádou. Druhá světová válka smetla veškeré styky z předválečné doby a nová politická situace je již nedovolila opět obnovit a navázat na ně v plné míře.

ks


Sdílení na sociálních sítích